Login E-Mail

ผู้บริหารฝ่ายฯ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดให้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่

        วันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนเมษายน พ.ศ. 2561

        เนื่องในโอกาสเทศกาลสงกรานต์ ในวันที่ 12 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา ผู้บริหารฝ่ายฯ บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) เป็นตัวแทนมอบน้ำดื่มจำนวน600ขวดให้กับเทศบาลตำบลบ้านดู่ ณ หน้าโรงเรียนบ้านดู่ (สหราษฎร์พัฒนาคาร) สำหรับผู้บริการผู้สัญจร,เจ้าหน้าที่ประจำจุดตรวจ,จุดบริการ ทุกท่าน


Loading..

Please wait....