Login E-Mail

บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์"

        วันพฤหัสบดี ที่ 28 เดือนมิถุนายน พ.ศ. 2561

         บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) ได้เข้าร่วมกิจกรรม "การให้คำปรึกษาแนะนำเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์" และได้รับใบประกาศนียบัตร ภายใต้โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่๑ กรมส่งเสริมอุตสาหหกรรม ในวันที่ 22 มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ณ โรงแรม วินทรี ซิตี้ รีสอร์ท เชียงใหม่


Loading..

Please wait....