Login E-Mail

บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) รับเชิญบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โลจิสติกส์และการตลาด"ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย

        วันเสาร์ ที่ 07 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2561

        ้บริหาร บริษัท ธนพิริยะ จำกัด(มหาชน) รับเชิญบรรยายให้ความรู้ เรื่อง "โลจิสติกส์และการตลาด" ร่วมจัดกิจกรรมและมอบของรางวัลให้กับน้องๆ นักศึกษาในวันที่ 7กรกฏาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย


Loading..

Please wait....